Documenten

Ziekte en medicatiegebruik
Afwezigheid wegens ziekte

Ouders kunnen voor een afwezigheid wegens ziekte van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen zelf een afwezigheidsbriefje schrijven. Ze kunnen dit maximum 4 keer op een schooljaar doen.

Download
Aanvraag toezicht op het nemen van medicatie

Indien een arts het noodzakelijk vindt dat medicatie tijdens de schooluren wordt toegediend, dient dit te worden aangevraagd. Op die manier kan de school akkoord gaan om toezicht te houden bij het nemen van de medicatie door de leerling.

Download