Onze visie

IDENTITEIT…

Wij willen een katholieke gastvrije school zijn waar kinderen ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Immers: jij + ik = wij! Zo nemen we samen het engagement op om te werken aan een warmere wereld.

AANPAK…

Wij willen een school zijn waar kinderen thuis kunnen komen. In verbondenheid en met respect voor mensen en dingen leren ze verantwoordelijkheid te nemen, ook in zorg voor veiligheid en gezondheid voor zichzelf en voor anderen.

AANBOD…

Wij willen een school zijn die streeft naar breed en kwalitatief onderwijs. We willen kinderen groeikansen bieden in leren kritisch en creatief denken, omgaan met gevoelens, doordacht uitvoeren en gezond en sportief bewegen. Zo willen we hen nabij zijn in hun zoektocht naar hun eigen ik en hun talenten.

ZORG…

Wij willen een school zijn waar kinderen zich wel-in-hun-vel voelen. In een leeromgeving die problemen voorkomt, willen we ook haalbare hulp op maat bieden. We doen dit in overleg met alle participanten voor alle kinderen die het moeilijk hebben.

ORGANISATIE…

Wij willen een school zijn waar met kinderen, teamleden en ouders, en in samenspraak met externe partners en lokale gemeenschap, intens geleefd en geleerd wordt. We geloven in de kracht van het coachen en we willen een open sfeer creëren door opbouwend te communiceren. Flexibiliteit komt onze schoolwerking ten goede.