Ouderraad

De ouderraad van de Vrije Centrumschool is een dynamische groep ouders die constructief willen mee bouwen aan het schoolleven. Hiertoe komen ze een 5-tal keer per jaar samen met directie en een afvaardiging van de leerkrachten, organiseren ze klusjesdagen, zorgen voor een gezellige ontmoetingsbar bij de oudercontacten, nemen ze initiatieven tot fondsenwerving… Meer info vind je op hun facebookpagina.

Wie zijn we?

De ouderraad van de Vrije Centrumschool is een dynamische groep ouders die constructief willen mee bouwen aan het schoolleven. Hiertoe komen we een 5-tal keer per jaar samen met directie en een afvaardiging van de leerkrachten, organiseren we klusjesdagen, zorgen voor een gezellige ontmoetingsbar bij de oudercontacten, nemen initiatieven tot fondsenwerving, … We organiseren elk jaar allerlei activiteiten om de school te ondersteunen en om ouders, leerkrachten, directie en kinderen dichter bij elkaar te brengen

Wat doen we?

We zijn meer dan een feestcomité . Met onze activiteiten proberen we zoveel mogelijk om de school en kids een duwtje in de rug te geven. Met de hulp bij de organisatie van het sinterklaasfeest, de receptie bij eerste communie of op het schoolfeest. Met helpende handen bij allerlei praktische klusjes op school. En tenslotte zetten we ons met plezier in om extra centen voor de werking van de school in te zamelen door onze rapportenbars, wijn- en pannenkoekenverkoop, …
We willen een link tussen school en thuis zijn, manieren bieden om met andere ouders in contact te komen, van gedachten te wisselen en samen te werken aan een leukere “leerplek” voor onze kinderen. Jaarlijks organiseren we onder andere ook een infoavond om ouders samen te brengen en te informeren over interessante onderwerpen.

Wat gebeurt met de centen die we inzamelen?

Die gaan naar bijzondere projecten op school, waar de school niet altijd zelf budget voor heeft. Een nieuw digibord, een fietsenstallingen, speeltuigen of fietsjes voor de kleuters, extra busvervoer bij een uitstap…. Elk project is er een waar alle kinderen van kunnen meegenieten!

Wil je zelf lid worden van de ouderraad of je handen uit de mouwen steken zonder alle vergaderingen bij te wonen? Heb je een leuk voorstel? Contacteer ons op koenameye@gmail.com 
We zijn altijd blij om nieuwe leden of enthousiaste vrijwilligers te verwelkomen!

Hoe blijf je op de hoogte van onze activiteiten?

Surf naar onze Facebookpagina. Like ons en blijf op de hoogte van alle initiatieven, bekijk nieuwste foto’s van onze realisaties en laat je voorstellen of vragen achter.